Mi a szimpraxis jelentése? Meghatározás

Mi a jelentése a szimpraxis kifejezésnek?

szimpraxis jelentéseA szimpraxis együttműködés, aktív együttműködő cselekvés, összedolgozás. Általában olyan mozgalmakban, projektekben, csoportokban vagy kezdeményezésekben jelentkezik, amelyekben az emberek közösen munkálkodnak egy közös cél érdekében. Ez lehet bármilyen cél, például (manapság jellemzően) a környezetvédelem, az emberi jogok, a társadalmi igazságosság vagy más fontos társadalmi kérdések. Építészeti projektumokra is jellemző.

Tehát a szimpraxis olyan fogalom, amelyet általában a politikai és társadalmi aktivizmus területén használnak. A szó eredetileg görögül “együttműködés” vagy “együttműködő cselekvés” jelentésű.

Továbbmenően

a szimpraxis a közösségszerveződés egyik formája,

amely arra ösztönzi az embereket, hogy együttműködjenek és együttes erővel dolgozzanak a közös célok eléréséért. Az ilyen típusú cselekvés hatékonyabbá teheti a társadalmi változást és lehetővé teszi, hogy az emberek nagyobb hatást gyakoroljanak a világra. (Zöld mozgalmak)

E kifejezés értelmezhetősége hasonló a kooperáció jelentéséhez, mivel mindkettő az együttműködésen alapul. Azonban a szimpraxis kifejezés általában az aktivizmus és a társadalmi változás céljaira való együttműködést jelenti, míg a kooperáció általánosabb és szélesebb körű lehet, és lehet gazdasági, üzleti vagy személyes kapcsolatokra vonatkozó együttműködést is.

Fontos a szimpraxis szociális tartalma. Általában olyan mozgalmak és kezdeményezések kapcsán említik, amelyek a társadalmi igazságosság, a környezetvédelem, energiatakarékosság (napelemek használata), az élhető környezet (terasz beépítés), az emberi jogok és más fontos társadalmi kérdések megoldása érdekében dolgoznak együtt. Fő jellemzője az, hogy a kooperatív cselekvés révén a résztvevők nagyobb hatást gyakorolnak a társadalmi változásra, mint egyénileg.

Környezetbarát építészeti projekt

építészet - szimpraxis
Szimpraxisos projektben: zöldenergiás házhoz beépített teraszok

Optimális esetben működik az építész/ügyfél párbeszéd, amely ösztönözheti a tervezési és térbeli normák újradefiniálását, ami innovatív ötletekhez és formákhoz vezet. Ezek anyagiságát és formai tagoltságát tekintve egyedi projektet generálhatnak.

Minden környezetbarát anyaghasználat szerves részét képezi a folyamatnak, mind az elvontabb térmeghatározásban, mind a kényelmes környezet kialakításának gyakorlatiasabb céljában. A passzív kényelmi eszközök, amelyek szabályozzák a fényt és a hőmérsékletet, az építészet elengedhetetlen részévé válnak: segítenek meghatározni a végterméket, és nem akadályozzák kimunkálását.

Példának hozható fel a teraszfedés napelemekkel, mint zöldenergiás építészeti technológia.

Befogadó és alkotó szimpraxisa?

Létezik a befogadónak az a képessége, hogy a saját fantáziáját az alkotóval együttműködve mozgósítsa egy alkotás befogadása közben. Nevezetesen az alkotás mivolta a köztes relációban (is) keresendő. Olyanok vagyunk, hogy még egy fal foltja is jelentést nyerhet, ha a játékos tekintet ráesik.

Ezzel együtt az alkotó és a közönség viszonya általában nem sorolható a szimpraxis fogalma alá, mivel a szociális aktivitás nem foglaltatik benne. Azonban az alkotó és a közönség viszonya azért fontos, mert az alkotók és a befogadók közötti kommunikáció és együttműködés segíthet a művek jobb megértésében és értékelésében, a kapcsolatok megerősítésében.

Például a művészek gyakran szerveznek kiállításokat és más eseményeket, amelyek lehetővé teszik a közönségnek, hogy a művészekkel közvetlenül kommunikáljanak és megvitassák a produkciót. Az ilyen típusú események segíthetnek az alkotások jelentésének jobb megértésében és a kapcsolatok elmélyítésében. De ezek nem feltétlenül sorolhatóak a simpraxis fogalomkörébe.